چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف واحد بهداشت روان

 

    تدوین برنامه سالیانه سلامت روان با توجه به اولویتها و دستورالعملها

     شناسایی مشکلات سلامت روان منطقه

   تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای عموم مردم و مشارکت در اجرای آن

     تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی درمانی

   تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای گروه های خاص اجتماعی ( نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان و ... ) و مشارکت در اجرای آن

     طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر ، مقاله ، ترجمه متون علمی و آموزشی در زمینه بهداشت روان

     شرکت در کارگاه و سمینارهای آموزشی

     مشارکت در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی مناسب با نیاز جامعه

    پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد

     پایش منظم برنامه های سلامت روان اجرا شده در سطح شبکه و ارائه پسخوراند لازم

     هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت روان

    جمع بندی و ارسال آماربه واحد ستادی مرکزبهداشت استان

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved