چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول حراست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش و بیمارستان والفجر:آقای محسن زمانی

مدیر بیمارستان والفجرشهرستان تفرش :آقای مهندس علی سلگی

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تفرش :خانم فاطمه شاه حسینی

رئیس امورعمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش:آقای علی رضایی

سرپرست امور مالی شبکه ومرکز بهداشت شهرستان تفرش:خانم طاهره شاهوردی

مسئول امور مالی بیمارستان والفجرشهرستان تفرش
:آقای محمد قاسمی 


روابط عمومی شبکه بهداست ودرمان شهرستان تفرش

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved