چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد آمار

واحد آمار

شرح وظایف:

- پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ودادن آموزش های لازم در خصوص نحوه تکمیل فرم

- تجزیه تحلیل داده ها ورسم نمودار عملکرد به صورت ماهیانه

- کنترل دقت و صحت اطلاعات جمع اوری شده ورفع نواقص موجود

- جمع بندی وارسال به موقع آمارهای واکسیناسیون ، تنظیم خانواده،مراجعین سرپایی،..... به واحدآمار استان

- شرکت در کارگاه ها ی برگزار شده ودوره های باز اموزی در مرکز بهداشت استان و دانشگاه

- جمع بندی وارسال آمارآزمایشگاه ها به آزمایشگاه استان

- واردکردن داده های جمع آوری شده به صورت ماهیانه در نرم افزار فرابر و تهیه گزارش از داده ها

- تخمین و تهیه فرم های آمار ی مورد نیاز مراکز تابعه

- همکاری در تهیه سالنامه آماری دانشگاه

- مسئول ثبت مرگ و میر ودادن گزارش به صورت سالیانه  به استان

- همکاری با سایر ادارات مانند ثبت احوال،...

- و انجام سایر امورمحوله با توجه به دستور مافوق

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved