چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 


شرح وظایف امور مالی :

- تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.

-تبادل اطلاعات مالی  شبکه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول شبکه

- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های شبکه.

- نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.

- شناسایی و نگهداریحساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های شبکه.

-اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

معرفی پرسنل:

طاهره شاهوردی مسئول امور مالی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان تفرش

رضا ابوالحسنی مسئول تدارکات

محمد محبعلی مسئول اعتبارات ورسیدگی به اسناد

فاطمه عیسایی مسئول دریافت و پرداخت

رضا قربانعلی مسئول انبارشبکه

ابراهیم ذوالفقاری مسئول امین اموال شبکه و مسئول دفترداری

---------

محمد قاسمی:مسئول امورمالی بیمارستان

مریم حیدری:جمعدار اموال بیمارستان

رضا قربانعلی:دفترداری

زهرا مشهدی:دریافت پرداخت بیمارستان

خانم صادقی:
مسئول واحددرامد بیمارستان

 حسن حیدری:حسابدار

مجیدنوروزی فر:حسابدار

ایرج نجفی: مسئول تدارکات بیمارستان

 

 روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved