چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف واحد گسترش

·        ورود اطلاعات آماری به سامانه های مربوطه  وبهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت درکلیه سطوح شبکه بهداشت ودرمان

·        نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

·       تشکیل تیم کارشناسی مرکز بهداشت نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها

·        تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی طبق ضوابط

·        توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی

·        ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها

·        نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهروروستا و توزیع آنها

·        نظارت بر برنامه و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در سطح شهرستان

·        هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

·        انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با شرح وظیفه

·        جذب پزشک و ماما متناسب با نیازهای جمعیتی منطقه

·        هماهنگی در خصوص پرداخت حقوق به موقع پرسنل بهبر

·        تهیه و تجهیز امکانات رفاهی و درمانی به منظور بالا بردن ماندگاری پزشکان

·        هماهنگی جلسات با بیمه خدمات درمانی

         

 

 

 

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved